Hoeksche waard

Wonen in de Hoeksche Waard

Op slechts een kwartier rijden van Rotterdam ligt onze prachtige thuisbasis: de Hoeksche Waard. Hier ervaart u de rust en ruimte van het platteland en vindt u karakteristieke dorpen met gezellige dorpskernen met talloze voorzieningen en sportverenigingen. Ervaar de gemoedelijkheid van het wonen in een dorp, beleef de seizoenen – fietsend door de Hoeksche Waard – en geniet van de ondergaande zon vanuit uw woning. Wonen in de Hoeksche Waard is voor iedereen. Dat voelt iedere dag opnieuw als thuiskomen!

Voormalige gemeente Cromstrijen

Over de historie van de gemeente Cromstrijen kunnen we niet veel vertellen, want die is nog maar kort. De gemeente bestaat namelijk pas sinds 1 januari 1984 als gevolg van de bovengenoemde herindeling in de Hoeksche Waard. Cromstrijen is ontstaan uit de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal. Deze twee kernen beschikken echter wel over een lange en rijke historie.

Klaaswaal

Klaaswaal is het oudste van de beide kernen. De grond waarop Klaaswaal is gebouwd, is in 1539 bedijkt. In datzelfde jaar besloten de ambachtsheren een deel van het land te gebruiken voor het stichten van een dorp. Dit dorp kreeg de naam Claes Wael. Nu beter bekend als Klaaswaal.

Alle woningen

Numansdorp

Numansdorp ontstond pas ruim een eeuw later, in 1642. Dit dorp is gebouwd in de Numanspolder. De bedijking van deze polder heeft enig tijd geduurd. Dit was te wijten aan onenigheid tussen de heren van Cromstrijen en de eigenaren van Zuid-Beijerland. Toen de stichting van het dorp in de Numanspolder eenmaal een feit was, werd nog gezocht naar een naam. In de volksmond had het dorpje inmiddels de naam Buitensluis gekregen, maar een officiële titel was er nog niet. Later werd besloten dat het dorp de naam Dorp van Cromstrijen moest gaan heten, en nog later werd het Numansdorp.

Alle woningen

Voormalige gemeente Korendijk

De gemeente Korendijk bestaat sinds 1 januari 1984 als gevolg van de eerder genoemde herindeling in de Hoeksche Waard. Korendijk is ontstaan uit de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil, Tiengemeten en Zuid-Beijerland. Deze kernen beschikken echter wel over een behoorlijke historie.

Goudswaard

De stichting van dit dorp valt samen met de indijking van de Oud-Korendijksche Polder in 1439. Goudswaard wordt ook wel “de Korendijk” genoemd. Onder de aanduiding “Corendic” wordt dit gebied, dat later weer ondergelopen is, reeds vermeld in 1246.

Alle woningen

Nieuw-Beijerland

Een gedeelte van de gorzen gelegen ten westen van de in 1557 door de Graaf van Egmont bedijkte polder (Oud)Beijerland, werd in 1582 bedijkt door de zorg van diens dochters Sabina en Francoise van Egmont, en ontving toen de naam Nieuw-Beijerland. Hierna ontstond al snel het dorp Nieuw-Beijerland.

Alle woningen

Piershil

Kort na de totstandkoming van de bedijking van de Polder “Oud-Piershil” in 1524 zal het dorp Piershil zijn gesticht. Piershil behoorde, evenals Goudswaard, tot de heerlijkheid Putten.

Alle woningen

Zuid-Beijerland

De stichting van het dorp Zuid-Beijerland kan worden gesteld op 1615, het jaar waarin de polder Klein-Zuid-Beijerland werd ingedijkt. Zuid-Beijerland wordt ook wel genoemd ‘de Hitzert’, dit naar de slik- of zandplaat van die naam, van waaruit de bedijking in het laatst van de 16e eeuw werd begonnen.

Alle woningen

Natuureiland Tiengemeten

Het eiland Tiengemeten is gelegen tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en behoort tot een van de Zuidhollandse Eilanden. Tiengemeten is ontstaan in de 17e eeuw als onbeduidende zandplaat in het Haringvliet. De oppervlakte van deze plaat was 10 “gemet”, (ongeveer 5 hectare). Dit verklaart de naam van het eiland. Pas tussen 1750 en 1860 is het eiland in een aantal stappen ingepolderd voor de landbouw.
Op de plek waar nu stoere runderen grazen en bevers zwemmen, lagen eerder strakgetrokken aardappelakkers. Eind vorige eeuw ontstonden de wildste plannen voor een andere bestemming van Tiengemeten. Van dumpplaats voor verontreinigd slib tot vliegveld, van bungalowpark tot kerncentrale. Maar de natuur won en Natuurmonumenten kreeg het beheer in handen.

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/tiengemeten/over-dit-natuurgebied

Voormalige gemeente Oud-Beijerland

In 1557 werd het gebied waar nu Oud-Beijerland ligt bewoonbaar. Graaf Lamoraal van Egmond verwierf de rechten voor deze streek. In 1559 stichtte hij het dorp Beijerland, genoemd naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren. Oud-Beijerland is na de herindeling van de Hoeksche Waard als zelfstandige gemeente blijven bestaan.

Oud-Beijerland

In 1557 werd het gebied waar nu Oud-Beijerland ligt bewoonbaar. Graaf Lamoraal van Egmond verwierf de rechten voor deze streek. In 1559 stichtte hij het dorp Beijerland, genoemd naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren. Oud-Beijerland is na de herindeling van de Hoeksche Waard als zelfstandige gemeente blijven bestaan.

Alle woningen

Voormalige gemeente Binnenmaas

Ook de gemeente Binnenmaas is door de samenvoeging in 1984 ontstaan uit totaal 5 gemeenten, te weten Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek en Westmaas. Per 1 januari 2007 is de kern ‘s-Gravendeel er ook bij gekomen. Deze 6 gemeenten hebben ieder hun eigen historie.

Mijnsheerenland

Het enige dorp binnen de Hoeksche Waard dat niet aan een dijk gebouwd is. Mijnsheerenland is ontstaan nadat het voormalige land van Schobbe en Everocken door ridder Lodewijk van Praet van Moerkerken werd bedijkt. Het hierdoor drooggevallen polderland kreeg toen de naam Moerkerken die werd afgewisseld met Mijnsheerenland.

Alle woningen

Westmaas

Westmaas is ontstaan na de indijking van de polders Moerkerken en Munnikenland. Zweder van Abcoude, heer van Gaesbeek, heer van Strijen, schonk het Munnikenland, een deel van de ambachtsheerlijkheid Strijen, aan de monniken van het Kartuizerklooster te Utrecht. Het land, voornamelijk rietlanden, werd door de monniken bedijkt waarna het dorp Westmaas ontstond. In het eind van de 18e eeuw is het dorp Westmaas voor een groot deel afgebrand. De brand bleek gesticht door zwervers. Daarna was het nog jarenlang verboden om zwervers onderdak te bieden of met een brandende pijp over straat te gaan.

Alle woningen

Heinenoord

Heinenoord heeft in de 12 eeuw bekend gestaan als het Land van Wale. Na de St. Elizabethvloed werd het dorp Heinenoord gesticht. Het aangrenzende buurtschap Goidschalxoord was tot en met 1855 nog een zelfstandige gemeente. Ook buurtschap Kuipersveer en Blaaksedijk behoorde al snel tot de gemeente Heinenoord.

Alle woningen

Puttershoek

Puttershoek ontstaat in 1439. Voor deze tijd was op deze plaats de streek Hoeck. Dit was een ‘leen’ van de Heren van Putten. Vandaar de naam Puttershoek. Heel vroeger was Puttershoek een halteplaats van de Postwagen Rotterdam-Antwerpen. De Posthoorn herinnert nog aan de oude tijden.

Alle woningen

's-Gravendeel

‘s-Gravendeel is in 1593 gesticht. Tot 1592 had de zee nog vrije toegang over de gorzingen van Bonaventura, de polder waarin ’s-Gravendeel nu is gelegen. Tot 1731 was ’s-Gravendeel eigendom van de Graven van Holland. Zo is de naam ’s-Gravendeel ontstaan Deel van de Graaf ofwel des Graven Deel. ’s-Gravendeel staat door de laatste eeuwen bekend als vlassersdorp, vanwege de grote vlasbouw en vlasverwerking.

Alle woningen

Maasdam

Maasdam is ontstaan in 1270 en was toen gelegen in de dam van de toenmalige arm van de Maas, dus is het meteen duidelijk waar Maasdam zijn naam aan te danken heeft. Na de St. Elisabethsvloed werd ook Maasdam geheel verzwolgen door het water met uitzondering van de St Anthoniepolder, die dateert uit 1358.

Alle woningen

Voormalige gemeente Strijen

Strijen

De gemeente Strijen bestaat uit de kern Strijen en vier buurtschappen te weten Strijensas, Mookhoek, De Klem en Cillaarshoek. Het dorp Strijen en zijn omgeving kent een lange historie. Er bestaat een stichtingsoorkonde uit 992 waarin een gravin van Strijen verschillende onroerende goederen schenkt. Door de jaren heen zijn er verschillende auteurs geweest, die de oorkonde verdacht vonden. Na de publicatie van Blok in het Nederlandsch Archievenblad wordt de stichtingsoorkonde als een vervalsing gezien. Een samenvatting van het diplomatisch en inhoudelijk onderzoek naar de stichtingsoorkonde is te vinden in het oorkondeboek van Holland en Zeeland. Omstreeks 1200 komt Strijen als heerlijkheid voor.

Alle woningen

Dijkhuizen en woonboerderijen

Bent u op zoek naar rust en ruimte en wilt u vrijstaand wonen? In de Hoeksche Waard staan prachtige boerderijen en pittoreske dijkwoningen. Ook voor het bouwen van uw eigen droomhuis biedt de Hoeksche Waard legio mogelijkheden. Makelaars- en Taxatiekantoor VMK participeert regelmatig in nieuwbouwprojecten. Wij helpen u graag bij het vinden van uw droomhuis in de Hoeksche Waard.

Perfect voor starters en gezinnen

De Hoeksche Waard biedt volop woonmogelijkheden voor starters en gezinnen met kinderen. U vindt er betaalbare starterswoningen en eengezinswoningen. Uw kinderen groeien op in een gemoedelijke, veilige en natuurlijke omgeving. Het eiland telt 45 basisscholen en vier scholen voor voortgezet onderwijs, waarvan drie in Oud-Beijerland en één in Klaaswaal. Er is dus altijd passend onderwijs in de buurt.

Benieuwd naar uw nieuwe woning of bedrijfspand?

Struin door ons aanbod en u vindt uw nieuwe woning en/of bedrijfspand zeker.

“Wij maken de weg vrij naar een succesvolle woningaankoop”

Van eerste bezichtiging en waardebepaling tot strategische onderhandeling en de uiteindelijke sleuteloverdracht. Wanneer u een huis wilt kopen komt er veel op u af. Onze gedreven aankoopmakelaars staan u graag bij met een objectief en deskundig advies. Wij maken de weg vrij naar een succesvolle en bovenal plezierige woningaankoop. Welke weg neemt u?

Meer over ons