Mijn favorieten

Historie van de Hoeksche Waard

 

 

CROMSTRIJEN


Over de historie van de gemeente Cromstrijen kunnen we niet veel vertellen, want die is nog maar kort. De gemeente bestaat namelijk pas sinds 1 januari 1984 als gevolg van de bovengenoemde herindeling in de Hoeksche Waard. Cromstrijen is ontstaan uit de gemeenten Numansdorp en Klaaswaal. Deze twee kernen beschikken echter wel over een lange en rijke historie.
 
Klaaswaal
Klaaswaal is het oudste van de beide kernen. De grond waarop Klaaswaal is gebouwd, is in 1539 bedijkt. In datzelfde jaar besloten de ambachtsheren een deel van het land te gebruiken voor het stichten van een dorp. Dit dorp kreeg de naam Claes Wael. Nu beter bekend als Klaaswaal.

Numansdorp
Numansdorp ontstond pas ruim een eeuw later, in 1642. Dit dorp is gebouwd in de Numanspolder. De bedijking van deze polder heeft enig tijd geduurd. Dit was te wijten aan onenigheid tussen de heren van Cromstrijen en de eigenaren van Zuid-Beijerland. Toen de stichting van het dorp in de Numanspolder eenmaal een feit was, werd nog gezocht naar een naam. In de volksmond had het dorpje inmiddels de naam Buitensluis gekregen, maar een officiële titel was er nog niet. Later werd besloten dat het dorp de naam Dorp van Cromstrijen moest gaan heten, en nog later werd het Numansdorp.


 

OUD-BEIJERLAND


In 1557 werd het gebied waar nu Oud-Beijerland ligt bewoonbaar. Graaf Lamoraal van Egmond verwierf de rechten voor deze streek. In 1559 stichtte hij het dorp Beijerland, genoemd naar zijn echtgenote Sabina van Beijeren. Oud-Beijerland is na de herindeling van de Hoeksche Waard als zelfstandige gemeente blijven bestaan.

 

KORENDIJK


De gemeente Korendijk bestaat sinds 1 januari 1984 als gevolg van de eerder genoemde herindeling in de Hoeksche Waard. Korendijk is ontstaan uit de gemeenten Goudswaard, Nieuw-Beijerland, Piershil, Tiengemeten en Zuid-Beijerland. Deze kernen beschikken echter wel over een behoorlijke historie.

Goudswaard
De stichting van dit dorp valt samen met de indijking van de Oud-Korendijksche Polder in 1439. Goudswaard wordt ook wel "de Korendijk" genoemd. Onder de aanduiding "Corendic" wordt dit gebied, dat later weer ondergelopen is, reeds vermeld in 1246.

Nieuw-Beijerland
Een gedeelte van de gorzen gelegen ten westen van de in 1557 door de Graaf van Egmont bedijkte polder (Oud)Beijerland, werd in 1582 bedijkt door de zorg van diens dochters Sabina en Francoise van Egmont, en ontving toen de naam Nieuw-Beijerland. Hierna ontstond al snel het dorp Nieuw-Beijerland.

Piershil
Kort na de totstandkoming van de bedijking van de Polder "Oud-Piershil" in 1524 zal het dorp Piershil zijn gesticht. Piershil behoorde, evenals Goudswaard, tot de heerlijkheid Putten.

Zuid-Beijerland
De stichting van het dorp Zuid-Beijerland kan worden gesteld op 1615, het jaar waarin de polder Klein-Zuid-Beijerland werd ingedijkt. Zuid-Beijerland wordt ook wel genoemd ‘de Hitzert’, dit naar de slik- of zandplaat van die naam, van waaruit de bedijking in het laatst van de 16e eeuw werd begonnen.

Tiengemeten
Het eiland Tiengemeten is gelegen tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en behoort tot een van de Zuidhollandse Eilanden. Tiengemeten is ontstaan in de 17e eeuw als onbeduidende zandplaat in het Haringvliet. De oppervlakte van deze plaat was 10 "gemet", (ongeveer 5 hectare). Dit verklaart de naam van het eiland. Pas tussen 1750 en 1860 is het eiland in een aantal stappen ingepolderd voor de landbouw.


 

BINNENMAAS


Ook de gemeente Binnenmaas is door de samenvoeging in 1984 ontstaan uit totaal 5 gemeenten, te weten Heinenoord, Maasdam, Mijnsheerenland, Puttershoek en Westmaas. Per 1 januari 2007 is de kern 's-Gravendeel er ook bij gekomen. Deze 6 gemeenten hebben ieder hun eigen historie.

Heinenoord
Heinenoord heeft in de 12 eeuw bekend gestaan als het Land van Wale. Na de St. Elizabethvloed werd het dorp Heinenoord gesticht. Het aangrenzende buurtschap Goidschalxoord was tot en met 1855 nog een zelfstandige gemeente. Ook buurtschap Kuipersveer en Blaaksedijk behoorde al snel tot de gemeente Heinenoord.

Maasdam
Maasdam is ontstaan in 1270 en was toen gelegen in de dam van de toenmalige arm van de Maas, dus is het meteen duidelijk waar Maasdam zijn naam aan te danken heeft. Na de St. Elisabethsvloed werd ook Maasdam geheel verzwolgen door het water met uitzondering van de St Anthoniepolder, die dateert uit 1358.

Mijnsheerenland
Het enige dorp binnen de Hoeksche Waard die niet aan een dijk gebouwd is. Mijnsheerenland is ontstaan nadat het voormalige land van Schobbe en Everocken door ridder Lodewijk van Praet van Moerkerken werd bedijkt. Het hierdoor drooggevallen polderland kreeg toen de naam Moerkerken die werd afgewisseld met Mijnsheerenland.

Puttershoek
Puttershoek ontstaat in 1439. Voor deze tijd was op deze plaats de streek Hoeck. Dit was een ‘leen’ van de Heren van Putten. Vandaar de naam Puttershoek. Heel vroeger was Puttershoek een halteplaats van de Postwagen Rotterdam-Antwerpen. De Posthoorn herinnert nog aan de oude tijden.

’s-Gravendeel
’s-Gravendeel is in 1593 gesticht. Tot 1592 had de zee nog vrije toegang over de gorzingen van Bonaventura, de polder waarin ’s-Gravendeel nu is gelegen. Tot 1731 was ’s-Gravendeel eigendom van de Graven van Holland. Zo is de naam ’s-Gravendeel ontstaan Deel van de Graaf ofwel des Graven Deel. ’s-Gravendeel staat door de laatste eeuwen bekend als vlassersdorp, vanwege de grote vlasbouw en vlasverwerking.


 

STRIJEN


De gemeente Strijen bestaat uit de kern Strijen en vier buurtschappen te weten Strijensas, Mookhoek, De Klem en Cillaarshoek. Het dorp Strijen en zijn omgeving kent een lange historie. Er bestaat een stichtingsoorkonde uit 992 waarin een gravin van Strijen verschillende onroerende goederen schenkt. Door de jaren heen zijn er verschillende auteurs geweest, die de oorkonde verdacht vonden. Na de publicatie van Blok in het Nederlandsch Archievenblad wordt de stichtingsoorkonde als een vervalsing gezien. Een samenvatting van het diplomatisch en inhoudelijk onderzoek naar de stichtingsoorkonde is te vinden in het oorkondeboek van Holland en Zeeland. Omstreeks 1200 komt Strijen als heerlijkheid voor.
 

 
    Het ontstaan van de Hoeksche
    Waard


    Op 21 november 1421, in het holst
    van de nacht, spoelde de St.
    Elisabethsvloed grote delen van de
    Groote Waard weg. Het water
    verzwolg veel dorpen. Een grote,
    brede stroom scheidde Holland van
    Brabant en daarmee ontstond het
    Hollands Diep.
    Na deze catastrofe, die duizenden
    slachtoffers maakte, duurde het lange
    tijd voor de mens begon met de
    herovering van het land op de zee.    Herindeling 1984

    Tot 1984 bezat de Hoeksche Waard in
    totaal 13 zelfstandige gemeenten.
    Volgens de provinciale staten van
    Zuid-Holland was een gemeentelijke
    herindeling van de Hoeksche Waard
    nodig.
    De gemeenten waren eigenlijk
    te klein om in onze ingewikkelde
    maatschappij nog goed mee te
    kunnen draaien. Zodoende werd in
    1984 de gemeentelijke herindeling
    een feit.