Mijn favorieten

Taxatie

 

Gratis taxatie bij voorgenomen verkoop
 

Dagelijks voert Barend van Marwijk Kooy gratis taxaties uit voor mensen die overwegen hun onroerend goed te verkopen. Een potentiële verkoper zal immers, voordat hij een nieuwe woning koopt, willen weten hoeveel zijn eigen huis bij benadering zal opleveren. Tezelfdertijd wil de potentiële verkoper meestal weten wat hem allemaal te wachten staat. Uitvoerige en vrijblijvende voorlichting over het vervolgtraject is dan ook onderdeel van deze gratis dienstverlening.


 

Taxatie voorafgaand aan aankoop
 

Steeds vaker worden onze makelaars gevraagd om te taxeren voordat overgegaan wordt tot de aankoop van een woning. Een dergelijke taxatie vertelt de aspirant koper of de gestelde vraagprijs wel klopt, en of er nog zaken zijn die extra aandacht verdienen. Dit en nog veel meer wordt in een persoonlijk gesprek uitvoerig besproken, waarbij er alle tijd is voor nog onbeantwoorde vragen


 

Taxatie bij hypotheekverstrekking
 

De meest voorkomende taxatie is die ten behoeve van het verkrijgen van een (tweede) hypotheek. Dit kan een NWWI taxatie zijn bij de aankoop van een nieuwe woning met NHG, maar ook bij het verhogen van de bestaande hypotheek of bij het veranderen van geldverstrekker. De uitgebrachte taxaties worden in principe door alle geldverstrekkers geaccepteerd. Een vrijblijvende kostenopgave zal u veel geld doen besparen


 

Unieke 24-uurs taxatieservice

 

Ondanks de snel veranderende onroerendgoedmarkt, zijn wij nog steeds in staat om binnen 24 uur voor u een deskundige en betrouwbare taxatie te verrichten. U kunt contact opnemen met ons kantoor voor onze taxatietarieven.


 

Overige en bijzondere taxaties
 

Buiten de bovenomschreven reguliere taxaties voert Van Marwijk Kooy ook veel ‘bijzondere’ taxaties uit. Dit betreffen dan bijvoorbeeld waarderingen na overlijden ten behoeve van de successieaangifte of gezamenlijk taxaties met de Belastingdienst bij bedrijfsbeëindigingen op het moment dat er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt moet worden.
 

 

De gecertificeerde Register Makelaars en Taxateur


Taxaties worden uitgevoerd door B.J.M. van Marwijk Kooy.


B.J.M. van Marwijk Kooy is als makelaar en taxateur onroerende goederen beëdigd op 3 maart 1993 te Dordrecht en ingeschreven bij de Stichting VastgoedCert te Rotterdam in de kamer Wonen/MKB onder nummer RMT07.121.1041. en in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed onder nummer BV02.111.2493. Ook is hij ingeschreven als lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM onder lidnummer 15271 en lid van de twee NVM-secties ‘Wonen/MKB’ en ‘Bedrijfsmatig onroerend goed, BOG’. Tot slot is Van Marwijk Kooy ook in geschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) in de kamer Wonen en de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed onder registratienummer RT37.407.0522.